Europahusets Entré

Vi fick i uppdrag att inreda entrén i Europahuset till en inbjudande miljö dit personal kan bjuda in till möte, ta ett privat samtal eller en enkel kopp kaffe. Önskemålen var att det skulle inredas med kort leveranstid och utgå från Moods grafiska manér. Med enkla skisser tog vi fram förslag med möbler, mattor, växter och tavlor.