Mood Restrooms

Vi fick uppgiften att restaurera Moods toaletter utifrån deras grafiska manér. Vi skapade två olika koncept anpassade efter befintliga material och färger som ger ytorna ny energi och värme. Vi har tagit fram dekor, folier, konstinstallationer och dekorerat båda ytorna.